時事臺
發表文章發起投票
下一頁
「內地」與「大陸」一詞本身也是「內地用語」
呢位作者寫既野,同我之前講過既差唔多
http://www.passiontimes.hk/article/07-18-2013/4030
拒絕奴化用語 重拾族群尊嚴
- Hans Jurgensmeyer @ 07/18/2013 / 2 days ago
近日香港不少傳媒人和政客,開始正視「內地用語」入侵香港的問題。所謂的「內地用語」,例子包括以「優化」代替「改善」,以「發表講話」代替「致辭」,以 「加大力度」代替「加強」等等。諷刺的是,很多人在指正此等「內地用語」之時,卻忽略了「內地」一詞本身也是「內地用語」。

在九七淪陷前,香港主流傳媒,普遍稱中國為「中國」,稱英國為「英國」,直接使用官方國號,簡單清楚,合乎常理。但九七淪陷後,香港傳媒欲凸顯中、港兩地「你尊我卑」的新關係,不敢再直接以「中國」稱呼中國,改用中國官方宣傳機器所提倡的「內地」。香港傳媒盲目跟隨中國之劣質中文,在措辭上對地獄鬼國俯首稱臣、搖尾乞憐,彰顯其犯賤之本質,再每天荼毒廣大觀眾,對香港市民進行思想植入,此乃全民反智之開端。

「內地」一詞,最初是台灣在日本殖民統治時期對日本的稱呼,帶有殖民、侵略、霸權的含義,意識不良。香港現在追求的是「解殖」,脫離英國和中國的殖民統治,誠不應使用「內地」此等殖民地屁民對殖民宗主之稱呼。再者,照字面意義,香港的「內地」理應位於香港內部,不應位於香港境外;港人稱香港境外之地為「內地」,乃違反基本邏輯。香港真正的「內地」,為新界的元朗平原、大帽山;(我自己加:其實台灣綠營都係話,台灣"內地"是南投)而中國對香港來說,其實是「外地」才對。

既然不用「內地」,用「大陸」又怎樣?「大陸」一詞,則不清不楚,語意欠整。部份香港人認為「大陸」一詞只可以指中國,這反映了他們欠缺世界觀。對英國來說,對岸的法國、比利時也是「大陸」。對美國夏威夷來說,「下四十八州」(Lower 48)也是「大陸」。身為面向國際的香港人,應該很清楚,世界上有很多個「大陸」,中國並不是世界上唯一的「大陸」。直接稱中國為「中國」,簡明扼要,根本毋須畫蛇添足,使用含混的「大陸」,或者冗贅的「中國大陸」。

「大陸」一詞,也令人聯想起台灣蔣介石那些精神自慰的口號,如「反攻大陸」、 「解救大陸同胞」等等。蔣介石那些「偉大」的軍事計劃,最終是失敗收場的。在21世紀,香港人應該向前看,摒棄「大陸」這種認親認戚、擁抱失敗的過時用語,擺脫「大陸」是「大」、我們是「小」的迷思,勇武地邁向自立自主。

很多香港年青人,假日赴中國旅遊觀光,卻喜歡稱之為「返大陸」。然而,他們在香港土生土長,並非來自中國(即所謂的「大陸」),何來「返」大陸?他們說自己「返大陸」,感覺與中國走私賊在羅湖說自己在「返香港」一樣變態。

在英文的場合,近年也愈來愈多香港人稱中國為「mainland」,務求與中文的「內地」或「大陸」對應。當我們習慣了把中國稱為「mainland」,便不會再仔細思索詞語的字面意思,不會察覺到那是自我貶抑的用語。如果中國是「main」(主要),那香港不就是「secondary」(次要)、「auxiliary」(附屬)、「peripheral」(邊垂)了嗎? 再者,香港的「mainland」竟然是在香港的境外,邏輯也說不通。香港不是任何外人的附屬品,毋須將境外的地方稱為「main」(主體),削弱香港本土的主體意識。

上述多個自我奴化的用詞,是九七淪陷後才開始在香港普及的。即使是在九七之前,英國作為香港的殖民宗主國,亦從來沒有要求港人稱英國為「內地」、「大陸」、「阿爺」或者「中央」。九七之後,香港人要應對中國的殖民侵略,必須先戒除自我奴化的用語,重拾偉大香港族群之尊嚴。

Good 0Bad 0
20/07/13 3:28 AM
引用快速引用

本貼文共有 47 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
O:-)
#120/07/13 5:02 AM
引用快速引用
『支那」包無衰[slick]
#220/07/13 5:07 AM
引用快速引用
支那
#320/07/13 5:13 AM
引用快速引用
大圈仔[369]
#420/07/13 5:17 AM
引用快速引用
支那#good#
#520/07/13 5:18 AM
引用快速引用
支那#ass#
#620/07/13 5:41 AM
引用快速引用
叫支那都未免太過尊稱
叫中共或者共狗啱哂
#720/07/13 6:07 AM
引用快速引用
支那
#820/07/13 6:15 AM
引用快速引用
中國就中國
D傳媒成撚日國家前國家後,又內地咁
以前叫開中國總理
而家就叫國家總理
都唔知up乜鳩
咩國家總理
美國國家總理? 英國國家總理? 支那國家總理?

國家就國家
國家可以解做我的國家?
我學咁耐中文都唔知:o)

#920/07/13 6:22 AM
引用快速引用
大陸 之前多數係台灣人/媒體對中國大陸嘅簡稱
#1020/07/13 6:44 AM
引用快速引用
支那 鬼國 蝗國 都可以
#1120/07/13 6:58 AM
引用快速引用
鄰國#yup#
#1220/07/13 7:05 AM
引用快速引用
大陸都算 [shocking] @_@ [yipes]

我97 年前已經成日講
#1320/07/13 7:07 AM
引用快速引用
「蝗國」#yup# [
#1420/07/13 7:10 AM
引用快速引用
支那 鬼國 蝗國 都可以

直接講中國先係最好,畢竟你無可能日日都針對中國,同埋呢啲形容詞唔可以喺正式場合用
#1520/07/13 7:12 AM
引用快速引用
「蝗國」[

直接講中國先係最好,畢竟你無可能日日都針對中國,同埋呢啲形容詞唔可以喺正式場合用
#1620/07/13 7:12 AM
引用快速引用
'內地'其實是日本用語就真
台灣日治時期,'內地'是在台灣日本人稱呼日本本土四島
只係不知何故在二戰後逐漸被華人用上
#1720/07/13 8:33 AM
引用快速引用
維已穩
緊係用大陸啦
事實上大陸真係大陸..大陸GE面積真係好大
如果唔想用大陸,講匪區
不過大陸呢兩個字係港英時期GE文化,流傳左好耐

既然作者知道'內地'有問題
咁仲乜後面仲用'內地'
#1820/07/13 9:05 PM
引用快速引用
「蝗國」[

直接講中國先係最好,畢竟你無可能日日都針對中國,同埋呢啲形容詞唔可以喺正式場合用

why not?
咁大陸LAW

仲有佢唔算國
仲有蝗國有王國GE音..

匪區啦...

#1920/07/13 9:05 PM
引用快速引用
中國就中國
D傳媒成撚日國家前國家後,又內地咁
以前叫開中國總理
而家就叫國家總理
都唔知up乜鳩
咩國家總理
美國國家總理? 英國國家總理? 支那國家總理?

國家就國家
國家可以解做我的國家?
我學咁耐中文都唔知:o)

習總#yup#
#2020/07/13 9:08 PM
引用快速引用
:-[
#2120/07/13 10:00 PM
引用快速引用
維已穩
緊係用大陸啦
事實上大陸真係大陸..大陸GE面積真係好大
如果唔想用大陸,講匪區
不過大陸呢兩個字係港英時期GE文化,流傳左好耐

既然作者知道'內地'有問題
咁仲乜後面仲用'內地'

唔準用大陸同內地:-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ 只可以用中國:-[ :-[ :-[ :-[ :-[
#2220/07/13 10:02 PM
引用快速引用
:)
#2320/07/13 10:17 PM
引用快速引用
用「大陸」既心態, 可以係「佢地係大陸人, 我地係香港人」,但係仲認為「大家都係中國人」, 我認為問題就係度, 至於用「內地」就唔洗多講, 百分之一百既媚共用詞
用「中國」比起用「大陸」, 更清晰而且區分意識更強烈, 至於稱呼為「支那」唔太恰當, 始終「中國」哩兩個字已經帶有侮辱性(有得揀既話邊個會想做中國人)同比較客觀
#2421/07/13 6:20 PM
引用快速引用
網上講咩稱呼都無所謂
真實遇到中國人時,只要同佢哋講

我哋係香港國民
你哋係中國國民

既大方又得睇
#2521/07/13 6:59 PM
引用快速引用
秒後自動載入第 2
下一頁
發表
請先登入以發表回覆